Logotyp för Malung-Sälens kommun

Högläsningens dag i skolorna

Ungärde skola i Lima.

1 februari är Högläsningens dag och det uppmärksammas på kommunens skolor.

På Ungärde skola i Lima läste elever i 8:an högt för lågstadiebarnen.

– Det var en mycket uppskattad aktivitet, säger en av Ungärdelärarna.

6:orna i Malung hade en mysdag med filtar och kuddar och både högläsning och tyst egen läsning.

Flera lärare på Centralskolan högläste på lektionerna, både ur egna favoriter och texter som hör till det de arbetar med just nu. En lärare läste t.ex. Svarta katten av Edgar Allen Poe eftersom 8:an jobbar med romantiken och skräcklitteratur just nu och fysikläraren har läst en faktatext om bilar för 7:orna. 9:orna jobbar med världskrigen så där har det lästs olika böcker om det som hände då.

– Många elever har uppskattat stunderna med högläsning och att det varit lugnt och skönt, säger en av lärarna på Centralskolan.

Högläsningsdagen

Den här dagen har funnits sen 2010 och organisationen LitWorld står bakom idén. Dagen har sedan växt till en global rörelse av många miljoner läsare och författare som vill dela berättelser och sprida läskunnighet. Dagen är till för att uppmärksamma hur bra det är att läsa högt för varandra.

Skäl att läsa högt för barnen:

  • Bra för språkutvecklingen
  • Utvecklar ordförrådet
  • Fantasin växer
  • Förbättrar förmågan att lyssna
  • Uppmuntrar nyfikenhet och kunskapstörst
  • Genom att medvetet jobbar med högläsning kan barn med språkstörning få fler möjligheter att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga

9:or lyssnar på engelsk digital bilderbok om donuts.

20 Juni 2024