Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Första mötet för nya socialnämnden

Socialnämndens sammanträde 19 jan 2023.

Idag träffades den nya socialnämnden för mandatperiodens allra första sammanträde.

Idag valdes bland annat arbetsutskott för mandatperioden, sammanträdesplanen för 2023 samt val av ledamöter och ersättare till det kommunala pensionärsrådet, tillgänglighetsrået och Social Samfond (Lima).

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Ansvarsområdet omfattar bl.a. insatser för äldre och för människor med funktionshinder. Ansvaret omfattar bl. a. stöd i eget boende, särskilda boendeformer, hemtjänst, ledsagarservice, dagverksamhet i olika former. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårds- samt rehabiliteringsansvar.

Socialt riktade insatser ingår också i socialnämndens ansvarsområde. Den omfattar enskilda personer, barn och familjer, ekonomiskt bistånd, vård- och behandling för olika typer av missbruk, familjerätt, familjerådgivning, vårdnadsutredningar etc.


Socialnämnden

Ledamöter


Jörgen Norén (S) ordförande
Tel. 070-375 72 84
jorgen.noren@malung-salen.se

Brita Sohlin (M) 1:e vice ordförande
Tel. 070-650 84 14
brita.sohlin@malung-salen.se

Lars Magnusson (SD) 2:e vice ordförande
lars.magnusson@malung-salen.se

Lena Aune (S)

Håkan Oskarsson (S)

Kristina Bäckman (M)

Ingela Östling (M)Tina Nordkvist (V)

Sten-Ove Renhall (Lpo)


Ersättare


Annelie Johansson-Tauni (S)

Bengt Albertsson (S)

Anne-Marie Pettersson (S)

Ulf Andersson (M)

Sören Bjurström (M)

Fredrik Vikman (M)

Anders Rosén (SD)

Anna Persson (C)

Beppe Augustsson (Lpo)


Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Fler nyheter

  1. 15 april 2024

    Trädgårdsavfall får inte längre eldas hemma på tomten, men möjlighet att anordna offentlig majbrasa finns fortfarande.

  2. 11 april 2024

    Motocrossåkaren Lasse Ingvarsson som tävlat i 60 år och fortfarande är med i världseliten får kommunens idrottspris 2024.

  3. 10 april 2024

    En omfattande vårflod är i antågande i Dalarna, med förväntat högre vattenflöden än vanligt.