Logotyp för Malung-Sälens kommun

Samråd för bostadsförsörjningsprogram

Kommunen tog ifjol fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram.

I höstas hade kommunen en workshop om bostadsfrågor och nu är det dags för allmänheten att få möjlighet att läsa dokumenten samt inkomma med eventuella synpunkter under samrådstiden.

Förslaget skickas nu på samråd till länsstyrelsen, Region Dalarna, Företagarna Malung-Lima-Sälen m.fl.

Samrådstiden pågår till och med den 10 februari 2023.

Vi ber er därför återkomma med synpunkter på dokumenten senast den 10 februari 2023. Synpunkterna mailas till kommun@malung-salen.se med angivande av diarienummer KS/2021:765 i ämnesraden.


Kontakt

22 April 2024