Logotyp för Malung-Sälens kommun

Nya nämnder utsedda

På måndagen valde fullmäktige nya ledamöter och presidier till alla kommunala nämnder.

Samtliga ledamöter och ersättare finns här >>>

Kommunstyrelsen

Hans Unander (S) ordf.
Mikael Östling (M) 1:e vice ordf.
Anders Rosén (SD) 2:e vice ordf.

Barn- och utbildningsnämnden

Erik Gustafsson (M) ordf.
Agnetha Åhs-Sivertsen (C) vice ordf.

Kultur- och fritidsnämnden

Åsa Hedlöf (S) ordf.
Bente Mellqvist-Danielsson (Lpo) vice ordf.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Jörgen Lind (M)
Andreas Möllenberg (SD)

Räddningsnämnden

Kjell Jansson (S) ordf.
Michael Palm (SD) vice ordf.

Valnämnden

Fredrik Vikman (M) ordf.
Tomas Isaksson (Lpo) vice ordf.

Socialnämnden

Jörgen Norén (S) ordf.
Brita Sohlin (M) 1:e vice ordf.
Lars Magnusson (SD) 2:e vice ordf.

Krisledningsnämnden

KSAU:s ledamöter samt räddningsnämndens ordf.

Överförmyndarnämnden

Åsa Hedlöf (S) ordf.
Lena Aune (S) vice ordf.

5 Juni 2023