Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Nya nämnder utsedda

På måndagen valde fullmäktige nya ledamöter och presidier till alla kommunala nämnder.

Samtliga ledamöter och ersättare finns här >>>

Kommunstyrelsen

Hans Unander (S) ordf.
Mikael Östling (M) 1:e vice ordf.
Anders Rosén (SD) 2:e vice ordf.

Barn- och utbildningsnämnden

Erik Gustafsson (M) ordf.
Agnetha Åhs-Sivertsen (C) vice ordf.

Kultur- och fritidsnämnden

Åsa Hedlöf (S) ordf.
Bente Mellqvist-Danielsson (Lpo) vice ordf.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Jörgen Lind (M)
Andreas Möllenberg (SD)

Räddningsnämnden

Kjell Jansson (S) ordf.
Michael Palm (SD) vice ordf.

Valnämnden

Fredrik Vikman (M) ordf.
Tomas Isaksson (Lpo) vice ordf.

Socialnämnden

Jörgen Norén (S) ordf.
Brita Sohlin (M) 1:e vice ordf.
Lars Magnusson (SD) 2:e vice ordf.

Krisledningsnämnden

KSAU:s ledamöter samt räddningsnämndens ordf.

Överförmyndarnämnden

Åsa Hedlöf (S) ordf.
Lena Aune (S) vice ordf.

Sidan uppdaterad: 2022-11-22

Fler nyheter

  1. 1 december 2022

    Kommunen uppvaktade Kläppens skidanläggning som nu firar 40-årsjublileum.

  2. 30 november 2022

    Almi GävleDala besökte idag kommunen för att informera om hur företag kan få råd, stöd och företagslån.

  3. 18 november 2022

    Nu kan du köpa vintersäsongens spårkort för längdskidåkning på Sportfältet i Malung.