Logotyp för Malung-Sälens kommun

Workshop om bostadsfrågor

Kommunledning, förtroendevalda, förvaltningschefer, näringsliv, Visit Dalarna och Kairos Future träffades idag för att diskutera frågor kring bostadsförsörjning för vår kommun.

Kairos Future, som bl.a. arbetar med omvärldsanalyser, inledde med att ge en övergripande föredragning om flytt- och boendebeteenden samt vad som påverkar dessa.

Kommunens arbetsgrupp presenterade hur man hittills arbetat med bostadsförsörjningsprogrammet samt identifierade behov och förutsättningar (t.ex. befolkningsutveckling, Malungshems bostadsbestånd, behov för äldre, kommunens markinnehav).

En del av workshopen var även att näringslivet i kommunen fick ge sina perspektiv på bostadsfrågorna samt läget på bostadsmarknaden i kommunen. Här deltog Roberto Malek från Företagarna Malung-Lima-Sälen samt Anders Bjernulf på Destination Sälenfjällen.

Per-Anders Östby på Kairos Future, som bl.a. arbetar med omvärldsanalyser, inledde med att ge en övergripande föredragning om flytt- och boendebeteenden.

5 Juni 2023