Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Workshop om bostadsfrågor

Kommunledning, förtroendevalda, förvaltningschefer, näringsliv, Visit Dalarna och Kairos Future träffades idag för att diskutera frågor kring bostadsförsörjning för vår kommun.

Kairos Future, som bl.a. arbetar med omvärldsanalyser, inledde med att ge en övergripande föredragning om flytt- och boendebeteenden samt vad som påverkar dessa.

Kommunens arbetsgrupp presenterade hur man hittills arbetat med bostadsförsörjningsprogrammet samt identifierade behov och förutsättningar (t.ex. befolkningsutveckling, Malungshems bostadsbestånd, behov för äldre, kommunens markinnehav).

En del av workshopen var även att näringslivet i kommunen fick ge sina perspektiv på bostadsfrågorna samt läget på bostadsmarknaden i kommunen. Här deltog Roberto Malek från Företagarna Malung-Lima-Sälen samt Anders Bjernulf på Destination Sälenfjällen.

Per-Anders Östby på Kairos Future, som bl.a. arbetar med omvärldsanalyser, inledde med att ge en övergripande föredragning om flytt- och boendebeteenden.

Sidan uppdaterad: 2022-11-08

Fler nyheter

  1. 1 december 2022

    Kommunen uppvaktade Kläppens skidanläggning som nu firar 40-årsjublileum.

  2. 30 november 2022

    Almi GävleDala besökte idag kommunen för att informera om hur företag kan få råd, stöd och företagslån.

  3. 21 november 2022

    På måndagen valde fullmäktige nya ledamöter och presidier till alla kommunala nämnder.