Logotyp för Malung-Sälens kommun

Arvsfonden ger 5 miljoner till ny skatepark i Lima

Sälen Skateboardförening får stöd med drygt 5 miljoner från Arvsfonden för nybyggnation av skatepark samt pumptrack.

– Vi är mållösa, säger Sälen Skateboardförening.

Projektet kommer att skapa en skate- och aktivitetsyta i Lima. Området kommer att erbjuda en rad olika aktiviteter förutom skateboard, cykel och kickbike kommer det att finnas en lekpark, boulebanor, hinderbana och café.

Parken planeras ligga precis norr om Ungärde skola. Det kommer att bli en central mötesplats för olika generationer i Lima. Bidrag söks för att anlägga en betongpark samt pumptrack. Verksamheten kommer att vara öppen och kostnadsfri.

Malung-Sälens kommun har delfinansierat första steget i projekteringen.

Allmänna Arvsfonden

Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2021 fördelades 814 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970. Den 26 maj 2021 beslutade riksdagen att anta en ny arvsfondslag. Det innebär några viktiga förändringar, den främsta är att föreningar med äldre som målgrupp kan söka pengar ur Arvsfonden.

5 Juni 2023