Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten har i uppdrag att tillsätta vikariat vid behov inom vård och omsorg, LSS, äldreomsorg och socialpsykatri samt inom köksverksamheter och lokalvård.

Arbeta som vikarie

Bemanningsenheten startade våren 2012 och är ett stöd i vikarieanskaffningen till korttidsvakanser och kortare vikariat inom socialförvaltningen i Malung-Sälens kommun. Bemanningsenheten tillsätter vikarier till arbetsplatser inom vård och omsorg, LSS, äldreomsorg, socialpsykiatri, köksverksamhet och lokalvård. 

Som vikarie lägger du tillgängligtid i Time-Pool och blir bokad på arbetspass som passar in på din tillgängliga tid. Via sms skickas förfrågningar och bokningar till din mobiltelefon. Du loggar enkelt in dig via kommunens hemsida till ”din sida”, eller via en app i din mobil där du kan lägga dig tillgänglig, se bokningar med mera. När du ligger tillgänglig kan du också bli direktbokad på pass, vilket innebär att du måste ansvara för att vara tillgänglig när du kan arbeta.  

Är du intresserad att arbeta som vikarie hos oss, kan du göra en ansökan härlänk till annan webbplats och skicka den till oss, alternativt ta kontakt med ansvarig chef för den verksamhet som du är intresserad av direkt.

Frågor kring bemanningsenheten besvaras via e-post: bemanningsenheten@malung-salen.se

Bemanningsenheten, Malung-Sälens kommun, Box 14, 782 21 Malung

Sidan uppdaterad 2019-11-12 av