• Kontakt

Regler för upphandling

Offentlig upphandling är en verksamhet som omgärdas av stränga formella krav och därför är hårt lagreglerad via LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) samt praxis från domstolarna.

Upphandlingsprocessen

Regelverket är under ständig förändring och därför rekommenderar vi att du söker aktuell information om vad som gäller via exempelvis Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets hemsidor. Se länkar nedan. Där hittar du bra och omfattande information om hela upphandlingsprocessen.

Sidan uppdaterad 2020-12-08 av