• Kontakt

Upphandling av golvläggningsarbeten

Malung-Sälens kommun bjuder in till upphandling gällande ramavtal för golvläggningsarbeten på löpande räkning.

Malung-Sälens kommun bjuder in till upphandling gällande ramavtal för golvläggningsarbeten på löpande räkning.

Ramavtal kommer att tecknas för en period om två år med planerad avtalsstart 2019-03-01, med möjlighet för beställaren att förlänga med ett + ett år.

Arbete kommer att beställas genom avrop och utföras inom kommunen. Ramavtal kommer att tecknas med flera entreprenörer, om förutsättningar ges. Avrop från ramavtalet kommer att ske baserat på rangordning.

Upphandlingen är uppdelad efter kommunens geografi:
1. Malung
2. Lima
3. Sälen

Anbudsgivare kan lämna anbud på ett område, två eller samtliga tre områden. Delarna kommer att utvärderas var för sig.

Underlag hämtas och anbud lämnas elektroniskt på www.tendsign.com Länk till annan webbplats. 
Sista anbudsdag är 2019-02-07.

Sidan uppdaterad 2019-01-17 av