Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Arbetshälsa och friskvård

Den hälsosamma arbetsplatsen är viktig för att göra Malung-Sälens kommun till en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. Kommunen satsar därför på att utveckla och stärka det främjande och förebyggande hälsoarbetet.

Mål för vårt hälsoarbete

Hälsoarbetet ska verka för att förbättra den totala arbetsmiljön, skapa en trivsam arbetsplats, ge god hälsa genom ökat hälsomedvetande hos personalen. Arbetsgivaren ska hjälpa personalen till insikt om att de med egen kraft kan påverkan sin hälsa och sitt välbefinnande. Chefen ska vara en förebild och påverka medarbetarens hälsa genom sitt sätt att leda och organisera arbetet.

Alla anställda ska vara medvetna och ha kunskap om hur vi själva påverkar vår arbetsmiljö och att vi även kan påverkas av den. Vi är varandras arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska ge personalen inflytande och uppmuntra till självständighet i det dagliga arbetet.

Alla anställda motionerar regelbundet utifrån sina förutsättningar och upplever sig ha en god kondition. Arbetsgivaren ska underlätta för personalen till aktiviteter på sin fritid.

Arbetsplatsen Malung-Sälens kommun ska fortsatt vara en av Sveriges friskaste kommunala arbetsplatser. Vi ska hålla en fortsatt låg sjukfrånvaro på 4 procent och öka andelen långtidsfriska till 30 procent. Med sjukfrånvaro mäter vi ohälsa, med långtidsfriska mäter vi hälsa.

Sidan uppdaterad 2018-07-23 av