Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Alkohol

Kommunens alkoholhandläggare administrerar samtliga tillstånd vad avser servering av starköl, vin och spritdrycker samt folköl och tobak.

Kommunen är tillsynsmyndighet

Kommunen är enligt alkohollagen tillsynsmyndighet för alkoholtillstånd. Detta innebär att en årlig tillsyn sker av de serveringsställen som finns i kommunen. Alkoholenheten, som ligger inom socialförvaltningens stabsfunktion, ansvarar för samtliga tillståndsgivningar, tillsynsverksamhet, sanktioner och liknande. Handläggningstiden uppgår, enligt ett beslut i kommunfullmäktige, till tre månader i samband med ett nytt tillstånd.

Riktlinjer för serveringstillståndWord

Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel

Alkoholenheten ansvarar för tillsyn av folköl och tobaksförsäljning. Vid försäljning av dessa varor gäller anmälningsplikt till kommunen. Den som vill sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln ska göra en anmälan till Läkemedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök via vår e-tjänst

Den som vill servera alkoholhaltiga drycker mot betalning ska ha ett serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Ansökan kan gälla:

  • Stadigvarande serveringstillstånd
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

Vi rekommenderar att du förbereder din ansökan genom att ha alla nödvändiga bilagor till hands innan du går in i e-tjänsten. Det gör vår handläggning snabbare. Här finner du en checklista.PDF

E-tjänst för folköl, tobak och e-cigaretterlänk till annan webbplats

E-tjänst för serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillståndPDF

Finansieringsplan

Du som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta innebär att du måste kunna visa varifrån kapitalet ursprungligen kommer, att du har haft tillgång till pengarna samt att köpeskillingen har överförts till säljaren.

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelseWord

Finansieringsplan vid ändrade ägarförhållandenWord

Sidan uppdaterad 2020-06-05 av