Logotyp för Malung-Sälens kommun

Arbetsmarknadsenheten

Kommunen vill aktivt kunna påverka arbetsmarknadsfrågorna.

AME Mosjön tillverkar byggnader till lekparken i Sälen som har Gustav Vasa-tema.

AME-butiken

Medarbetaren Annika Pettersson och föreståndaren Pär Kindlund.

Butiken är öppen måndagar och onsdagar 10.00-15.00.

Verksamheten vid Komhall erbjuder arbetslösa stöd och möjlighet att återkomma i arbetslivet. 2013 startade Komhall i Rosengrensfastigheten i Malung (Thorolfsvägen 1 L) som resultatet av ett prioriterat mål i kommunen. Deltagarna fick själva bygga upp och göra i ordning lokalerna.

Idag har verksamheten försäljning av second hand-varor som lämnats in här eller på återvinningscentralerna i Malung, Lima eller Sälen. Bland arbetsuppgifterna ingår kassahantering, lagerarbete samt ta emot och göra iordning varor, samt göra i ordning butiken.

Komhall sköter även tömningen av återvinningstextil vid återvinningsstationerna i hela kommunen.

Vi erbjuder även en yrkesintroduktion i lokalvård då städningen av lokalerna sköts av deltagarna själva.

Kontakt

Pär Kindlund
enhetschef AME-butiken
par.kindlund@malung-salen.se
tel. 0280-184 50

AME Mosjön

Verksamheten vid Mosjön ligger strax norr om Malung med trätillverkning, målning och snickeri. Mosjön är också en resurs för de kommunala förvaltningarna och är en service för kommunens pensionärer.

Mosjön har ett flertal olika verksamheter, vilket skapar utrymme för att kunna erbjuda varje enskild individ ett meningsfullt arbete. Mosjön ansvarar för cirka 30 mil kommunala leder i Sälenfjällen då de tillverkar bland annat kryss, bygger broar, spångar och drar spår.

Är du över 70 år och pensionär eller funktionshindrad?

Då har du rätt till kostnadsfri hjälp inom Malung-Sälens kommun. Du bekostar nödvändigt material och personal från Mosjön hjälper dig att utföra sysslan. Några exempel på servicetjänster till pensionärer är sandning, snöskottning och gräsklipning som utförs till rabatterad kostnad. Andra enklare tjänster som exempelvis påfyllnad av sand och uppsättning av gardiner utförs gratis. Även försäljning och sågning av ved till pensionärer erbjuds.

Mosjön erbjuder service till kommunens olika verksamheter i form av flyttning, specialbeställda snickerier, fastighetsservice och tillverkning av förråd och lekstugor. Torrtoaletter, sandlådor, badbryggor, fågelstugor och komposter är exempel på produkter som tillverkas i snickeriet.

Mosjön ansvarar även för skötseln av de analoga informationstavlorna vid infarterna till Malung.

Kontakt

Karl Holland
enhetschef AME Mosjön
karl.holland@malung-salen.se
tel. 0280-184 52

25 Juli 2024