• Kontakt

Dräkter

Vi är många i Malung-Sälens kommun som gärna klär oss i folkdräkt vid högtidliga tillfällen.

Kvinnor, män och barn i Malungsdräkt

Malungsdräkten

Det är nu över hundra år, sedan sockendräkten upphörde att användas allmänt.
Dräkten bars förr allmänt av både
män och kvinnor till in på 1870-talet med
undantag av en och annan ungdom,
som varit ute på handel och
kom hem med någon nymodighet,
i synnerhet männen med långbyxor.

Med tiden ändrades levnadssättet,
arbetsförtjänsten blev bättre, kommunikationerna förbättrades så fler människor gav sig ut på handel.
Allt fler skaffade då köpkläder.

Under slutet av 1800-talet växte nationalromantiken fram
och det förde med sig att sockendräkten började användas igen.

Vill du veta mer finns uppgifter i boken
Malung - ur en sockens historia del 2 sid 403.

Lima-Transtrands söndagsdräkt och till höger högtidsdräkt

Lima - Transtrands söndagsdräkt

Söndagsdräkten brukades under
början av 1800-talet.
På de söndagar som inte räknades till söndagar av första och andra ordningen, bar kvinnorna den så kallade vanliga söndagsdräkten.
Förmodligen bytte man om till denna dräktvariant, när man kom hem från kyrkan de gånger, då man varit klädd i högtidsdräkt.

I början av 2000-talet, återupptogs dräkten av några kvinnor från Lima och Transtrand.
Förlagorna är tagna genom besök på Nordiska museet och dräktdelar som finns i privat ägo.

Vill du veta mer finns uppgifter i boken
Lima och Transtrand - ur två socknars historia
del 2 sid 439.

Lima - Transtrands söndagsdräkt Malungsdräkt


Kjolväska (låsköppe) Hornhätta (hönnhätta) Kjolväska

Malungsdräkten för barn.

Sidan uppdaterad 2021-10-19 av