• Kontakt

Byggnader och miljöer

Kulturmiljö ärn miljö som genom historien formats av människor. I Malung-Sälen finns många värdefulla
kulturmiljöer som kan berätta om människors liv från förhistorisk tid fram tills nu och vi har alla ett gemensamt ansvar att vårda detta kulturarv.  

Vid Lima kyrka finns ett sammanhängande område med flera byar där en ålderdomlig bebyggelse och odlingslandskap till
stora delar är bevarat.
Området har höga kulturhistoriska och miljömässiga värden.
Skinnmuseet i Öje

Kommunens skinnindustri har tidigare
varit ett dominerande inslag.
I dag finns ett stort antal nedlagda
småindustrier att förvalta.
Dessa är till största delen privatägda
och därför svåra att besöka.
I Öje, cirka 15 km öster om centrala Malung,
finns dock en välbevarad skinnverkstad från
1900-talets mitt, vilken hålls öppen under vissa tider.Södra delen av kommunen kallas Malungs finnmark.
Här bosatte sig vid 1600-talets mitt, ett antal finska familjer,
röjde skogen och byggde små gårdar. 
Här finns än i dag flera mindre byar med bofast befolkning.
Tyngsjö kapell ligger naturskönt belägen vid stranden av Tyngsjön.
Under 1800-talets senare hälft utvecklades handeln starkt
i Malungs socken.
Handlare etablerade sig med stora handelsbodar och gästgiverier.
Flera karaktäristiska byggnader uppfördes
vid tiden kring sekelskiftet år 1900,
inte minst det så kallade Lisellska huset
vilket än i dag imponerar på besökaren.


Detta hus, tillsammans med ytterligare ett antal byggnader från samma tid,
skapar en kulturmiljö av stor betydelse för förståelsen av bygdens moderna framväxt.


Sidan uppdaterad 2020-10-20 av