• Kontakt

Skinnutställning

"In på bara skinnet" - kan man
tänka sig ett bättre namn på en utställning om en verksamhet
som genom århundraden varit
Malungs huvudnäring?


På Jannesgården invigdes i juni år 2005 skinnutställningen
"In på bara skinnet", som ger en historisk bakgrund till
dagens företagande inom skinnbranschen och
Riksskinnskolans möjligheter att ge en gedigen utbildning,
inom design och skinnsömnad för att garantera
en framtida tillväxt inom näringen. När skinnhanteringen för avsalu började i Malung, är inte känt.  Naturligtvis har skinn i alla tider varit
en viktig råvara att sy kläder av.
Det första skriftliga belägget om att unga män
är ute på arbetsvandringar,
för att tjäna sitt uppehälle på skinnsömnad,
är från år 1684 då Malungs kyrkoherde klagade över
svårigheten att få legodrängar. 
De arbetsföra männen är ute "på landet".Andra socknars kyrkböcker berättar om Malungsskinnare,
som skaffat sig sin utkomst långt hemifrån.
Carl von Linné, som besökte Malung i augusti år 1734,
bekräftar detta, då han i sin dagbok skriver,
-I Malungs försambling bruka folket ganska mycket
bereda skinwaror och sömma dem tillsammans,
hwarföre grannarne till dem skicka sina skinwaror och många af Malungsboarne gå till andra provincier att bereda och skinna.
Sättet huru de bereda kunne man ej få weta,
fast man träget därefter frågade.
- Det var en yrkeshemlighet man var rädd om
och som skapade respekt. 
Det säregna skinnarspråket bidrog till mystiken kring de vandrande skinnarna och deras skicklighet.

Sidan uppdaterad 2014-10-23 av