• Kontakt

Västagården Lima

Västagården är
Limas Hembygdsgård.
Den ha ett mycket vackert läge i byn Västansjö,
Torgås med utsikt över Västerdalälvens dalgång.Lima Hembygdsförening bildades redan år 1909 på Lima kommuns initiativ och samma år uppfördes en fornstuga och en
nybyggd parstuga på en höjd nära Lima Kyrka.
Denna stuga flyttades år 1970 till Västagården, som några år tidigare förvärvats med inventarier och är en unik gård, som gått i samma släkt sedan 1780-talet.


Gården har restaurerats varsamt och är idag en mycket fin autentisk bondgård
på ursprunglig plats. Gården har fina samlingar från bondesamhällets tid.
Fornstugan fungerar idag som utställnings- och samlingssal.
År 1995  erhöll hembygdsföreningen en parstuga, Stor-Larsstugan från år 1810.
Ena halvan av stugan innehåller fina gamla målningar.

Sidan uppdaterad 2021-12-07 av

Karta