Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Olnispagården Sälens by

OBS! Det traditionella Midsommarfirandet på Olnispagården i Sälen ställs in 2020.

Olnispagården följer råd och respekterar restriktioner från Folkhälsomyndigheten för att minimera spridning av coronavirus. Midsommarfirandet i Sälen brukar locka ca 3000 besökare och det är därför inte möjligt att genomföra.

Olnispa bystuga, Transtrands Hembygdsförening och Lions i Sälen önskar besökare, medverkande artister och Transtrands spelmanslag, markägare, slöjd-och mathantverkare och många ideella funktionärer som brukar hjälpa till en trevlig midsommar och välkommen tillbaka 2021!

Olnispagården ligger naturskönt i Sälens by vid Västerdalälven. Det är Transtrands socken hembygdsgård och är omgiven av åker och äng. Vid Västerdalälven finns båthus, då älven var en viktig förbindelseled förr i världen.

Transtrands hembygdsförening bildades 1922 och utsåg då Olnispagården som en lämplig hembygdsgård.
Drygt tjugo år senare, donerades gården till Transtrands jordägande socknemän,
som inledde en restaurering
av den gamla gården.
År 1967 blev den ett byggnadsminne.


Olnispagårdens historia går tillbaka till 1500-talet och den var bebodd till
Andra Världskrigets slut. Gården är förknippad med Gustaf Eriksson Vasas flykt mot Norge på 1520-talet.
Enligt traditionen var det här han upphanns av de utsända skidlöparna och förmåddes att vända tillbaka.

 


På gården finns 700 föremål att beskåda,
de flesta är från  bondesamhällets tid med
bland annat inriktning på den samfärdsel och
handel som var viktig i gränsbygderna.
Dessutom finns här en uppsättning 
verktyg för bryntillverkning.
Brynstenen bröts i Transtrandsfjällen.

Olnispa bystuga.

En ny epok i Transtrands hembygdsförenings historia,
inleddes då Olnispa bystuga år 1999, invigdes som ett resultat av ett
EU-projekt med bland andra, hembygdsföreningen,
Transtrands jordägande socknemän
och Malung-Sälens kommun.     
Bystugan erbjuder möjligheter av olika slag, som festlokal,
för brödbakning, kurs- och föreningsverksamhet, utställningar med mera.
För mer och aktuell information se länken längst ner på sidan.

Sidan uppdaterad 2020-05-07 av

Karta