• Kontakt

Malungs hembygdsgård

Malungs hembygdsgård är belägen på Hundholen vid riksväg 66
cirka 1 km söder om rondellen i korset Sälen-Borlänge-Mora-Torsby.
Hembygdsgården hör till en av Dalarnas förnämsta.


Malungs hembygdsförening grundades år 1919.
Tre år senare erhöll föreningen mark av
Malung-Sälens kommun och Kopparbergs Bergslags AB,
där gården kunde uppföras.
Anläggningen invigdes år 1932 och har efterhand utökats
med mark och byggnader som är karaktäristiska för bygden.

Hembygdsgården vill visa hur en storgård i socknen
kunde se ut på 1700- och 1800-talet.
Här finns också äldre byggnader, bland andra
Olaloftet, ett dubbelhärbre från 1600-talet
samt Härlarsloftet, som är daterat till år 1580-1590. Flera av byggnaderna har intressanta välbevarade interiörer
med unika föremål, målningar med mera.
Skinn- skomakeriutställning liksom en stor textilsamling finns att se.

Sidan uppdaterad 2016-09-20 av

Karta