Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Stipendium för kulturutövare

Med anledning av rådande situationen med covid-19 väljer vi på kultur- och fritidsförvaltningen att för 2021 omvandla en del av vår budget för offentlig kultur till ett stipendium riktat till enskilda kulturutövare eller kulturellt aktiva i Malung-Sälens kommun.

Blankett för ansökan är tillgänglig 9 mars - 30 mars 2021.

  • Kan sökas av enskilda kulturutövare över 18 år bosatta eller verksamma i Malung-Sälens kommun.
  • Kan sökas av dig som arbetar yrkesmässigt eller ideellt med kultur i ett vitt begrepp. Film, musik, teater, litteratur, bild, föreläsning, dokumentation, kulturvård etc.
  • Vid stort intresse för detta stöd kommer arbete runt prioriterade målgrupper (Barn/unga, seniorer eller verksamhet/personer med behov av särskilt stöd) att prioriteras men alla är välkomna att söka.
  • Ett ev. stipendium delas ut med ett, två eller tre basbelopp. Ett basbelopp består av 5 000 kr.
  • Stipendiet är skattefritt.

Kultursekreterare Lucas Stark hjälper dig gärna att svara på eventuella frågor om detta stipendium.

Sidan uppdaterad 2021-03-09 av