Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Bidrag och stöd

Här finns info om kommunens bidrag till kulturföreningar och studieförbund och hur det går till att ansöka om bidrag.

Krisfond

Malung-Sälens kommun fördelar årligen kommunala bidrag inom sex olika bidragstyper. Ett av dem är arrangemangsbidrag som kan sökas för enstaka Kultur- och idrottsarrangemang som bidrar till ett rikare utbud för kommunens invånare och besökare.

Pga. rådande situation med covid-19 och regeringensbeslut att begränsa antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har många arrrangemang ställts in. Detta har lett till att föreningar inte har kunnat genomföra sina arrangemang och tappat viktiga inkomster till sina verksamheter. De kvarvarande medel på 200 000 kr har därför Kultur- och fritidsnämnden beslutat att omfördela till en Krisfond i syfte att kunna stödja de föreningar som inte kan bedriva sin verksamhet pga inkomstbortfall år 2020.

Vilkor för ansökan ur Krisfond:

  1. Föreningen uppfyller de krav som följer av Riktlinjer för kommunala föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun.
  2. Föreningen i huvudsak bedriver verksamhet inom prioriterade målgrupper.
  3. Endast de föreningar som inte har erhållit regionalt- eller statligt stöd får möjlighet att ansöka om bidrag hos Kultur- och fritidsnämnden.
  4. Bidraget kan sökas under perioden 20 september till 30 oktober 2020. 
Sidan uppdaterad 2020-09-17 av