Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Föreningar, stöd och stipendier

Malung-Sälens kommun vill främja ett gott föreningsliv. En bredd av föreningar är positivt för kommunens alla invånare och besökare.

Genom föreningsbidragen vill kommunen bidra till att föreningslivet får ett ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Ideella föreningar med styrelsen och verksamhet förlagd till Malung-Sälens kommun kan erhålla ekonomiskt stöd enligt kommunens regler för föreningsbidrag.

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya riktlinjer för föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun. Eftersom flera bidrag söktes förra året för beslut och utbetalning detta år blir år 2019 ett övergångsår. Vi vill uppmärksamma er på att:

- lokalt aktivitetsstöd har avskaffats. Detta innebär att föreningar inte kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd från kommunen för hösten 2018,

- föreningsbidrag samlingslokal/anläggning med ansökningsdatum 31 oktober 2018 betalas ut under februari 2019. Nästa ansökningsdatum blir enligt de nya riktlinjerna den 31 mars 2020.

Policy för föreningsbidrag

Föreningsstödet ska

  • stödja ideella barn- och ungdomsorganisationer för att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar i Malung-Sälens kommun
  • stödja ideellt arbetande handikapporganisationer och organisationer för socialt stöd för att bland annat hjälpa dessa att genomföra ett viktigt socialt arbete i Malung-Sälens kommun
  • stödja ideellt arbetande kulturgrupper så att de kan bedriva en för kommunen berikande verksamhet
  • stödja organisationer som i övrigt gör en samhällsnyttig insats inom Malung-Sälens kommun
Sidan uppdaterad 2020-09-17 av