Logotyp för Malung-Sälens kommun

Kulturpriset

Kommunens kulturpris på 10 000 kronor delas årligen ut till personer eller grupper som genom frivilliga och ideella insatser eller på annat sätt främjat kommunens kulturella intressen.

Sverre Hansson uppvaktas av förvaltningschef Linda Örneblad och kultur- och fritidsnämndens ordf. Åsa Hedlöf (S).

KULTURPRISET 2022: Nisbel Sverre Hansson

Motiveringen:

Han har satt färg på otaliga tillställningar i vår kommun som solist, med egen dansorkester och i olika konstellationer med andra musiker, inte minst Malungs Dragspelsklubb. Han har kärleken till musiken i släkten och är en del av en hundraårig kedja av musiker.

Dessutom är han känd som Malungs meste stjärngosse då han i många år stod för musiken i luciatågen. Med bravur underhåller han i alla möjliga sammanhang med sång, musik och intressanta berättelser om livet. En stor personlighet, ett unikum och en mycket värdig pristagare av Malung-Sälens kulturpris 2022.

Kulturpristagare 2020-2021

Fiolbyggare och spelman Jan Larsson får blommor och check.

2021: Jan Larsson

Årets kulturpristagare är en person som med god hantverksskicklighet har gjort sig ett världskänt namn i musikkretsar. Han förvaltar ett arv och en tradition genom att som fiolbyggarmästare bygga utmärkta fioler och cellon i sin verkstad i Lima kyrkby. Hans skicklighet har belönats flera gånger då hans instrument har utsetts bland de hundra bästa i världen. Dessutom förgyller Jan själv många tillställningar i kommunen genom sitt spelande i Transtrands spelmanslag.

2020: Anne Törnlind och Patrik Thuresson

Anne Törnlind har jobbat på Skålmogården i närmare 40 år. 1989 gick hon en utbildning som kallades ”Musik i vården”. Det blev startskottet till en verksamhet som numera är mycket omtyckt och uppskattad av såväl de boende som deras anhöriga.

Patrik Thuresson får priset för sitt idoga arbete med att finna, röja och märka upp gamla fäbodstigar. Det är många gånger ett detektivarbete att lista ut var de har banat vägen genom skogen och många gånger har han intervjuat äldre för att ta reda på det han inte kunnat utläsa från gamla kartor.

Anne Törnlind och Patrik Thuresson, Lima.

Kulturpristagare 2010-2019

2019

Bente Mellqvist Danielsson och Jörgen Danielsson

För deras mångåriga arbete med att lyfta Malungs kvarnstensbrytnings historia och traditioner. Bente och Jörgen har på olika sätt bekantgjort brytningens historik och kvarnstensgubbarnas metoder och levnadsöden för en större publik. Bland annat inom föreningen Quarnstensgrufvans Vänner, som de varit med och startat, som ordnar olika aktiviteter kring kvarnstensbrytningen men också med annat historiskt innehåll.

2018

Lännviks Erik Karlsson

En driven revymakare som med sin komiska talang och träffsäkerhet kring aktuella lokala företeelser alltid bjuder publiken på ett gott skratt. Han visar god språkförmåga i sitt manusskrivande och lyfter fram malungsmålet som ett fungerande vardagsspråk. På ett förtjänstfullt sätt för han bygdens mångåriga lokalrevytraditioner vidare in i framtiden och han har verkligen satt Lännviken och Öje på kartan.

2017

Mass Elisabet Larsson

För hennes mångåriga arbete med att fördjupa sig i och dokumentera olika sidor av Malungs kulturarv. Främst malungsmålet men även företeelser som emigration, dräktbruk, gåramålare med flera som hon delger allmänheten genom sin flitiga medverkan i Skinnarebygd.

Elisabet verkar i det tysta – oförtrutet och envist – med ambitionen att bevara och förmedla delar av vårt kulturarv, till exempel genom skrifter och utställningar. Boken om malungsmål är bara ett exempel på hennes kunnande och engagemang för malungsbygden.

2016

Vild Hasse Bengtsson

En gång tänkte han bli präst men i stället blev han sjöman, soldat och slutligen korvhandlare. Mästaren i munvighet och korvens främste skald. En rikskändis med eget museum. Han har fått utmärkelser av kung och ”oknytt” och är en av Malungs största personligheter. Han ser alltid det fina i varje människa han möter, har många gånger hjälpt de utsatta i samhället. Älskar sin hembygd och tar varje tillfälle i akt för att marknadsföra både den och sina fantastiska korvar.

2015

Bertil Elfström

En riktig eldsjäl och kämpe för bygden och dess utveckling. Det ideella arbetet har alltid stått i fokus och föreningarnas betydelse för barn och ungdomars hälsa och väl. För Bertil är ingenting omöjligt, hans livsglädje och entusiasm smittar av sig på alla i hans närhet.

När skinn i Malung började dala, och föreningarnas ekonomi var dålig, fick skinnfabrikören för sig att starta dansbandsveckan - vilket tok tyckte människor då! Bertil tänkte annorlunda; -Kan man sjunga visor i Västervik en hel vecka, så kan man dansa i Malung en hel vecka också! Det blev succé i kubik, 30 år har nu gått och det är dags att ära Bertil för hans fantastiska idé!

2014

Hampus Kurt Jonsson

För hans arbete med konstgrafiska föreningen och dess engagemang att föra ut konstintresset till inte minst barn och unga.
Dessutom för att han har dragit igång konst- och hantverksrundan i Malung, Sälen och Lima och för att han varje år drar igång den igen.
Han har genom sitt engagemang och kunnande även bidragit och bidrar till kulturlivet i Malung på andra sätt: bygdeboken Skinnarbygds återuppståndelse, att ordboken i Malungsmål sammanställdes och kom i tryck, konstresor med mera.

Timea Hedlund

För hennes stora engagemang för dans och sitt sätt att sprida detta intresse vidare som ringar på vattnet till fler och fler ungdomar i Malung. Under hennes ledning har dansen i kommunen ökat fem gånger om. Alla som vill får vara med och dansa och alla blir stjärnor i den avslutande dansuppvisningen. Denna show har blivit ett viktigt, roligt och inspirerande inslag i kommunens kulturliv.

2013

Inga-Brita Berglin

Med sina gedigna kunskaper inom det textila området, främst vävning, har Inga-Brita medverkat till att bevara, föra vidare och utveckla det textila arvet i stort men framför allt i Lima socken, bl.a genom framtagande och framställande av tyger till Limadräkten
men även många andra textilier, vilka annars skulle ha fallit i glömska. Hon har invigt otaliga intresserade i vävningens mysterier,
såväl i teoretiskt kunnande som det praktiska hantverket, förenat med en säker känsla för det estetiska.
I kurser, skolor, vävstugor etc. har Inga-Britas engagerade och inspirerande sätt visat många vägen till ett avkopplande, konstnärligt och komplicerat hantverk, vävning. Inget är för svårt, inget för simpelt. Drivkraften tycks vara att få delge andra, det fantastiska med att kunna utöva och uttrycka sig i ett hantverk som är både traditionellt och framåtblickande. Hennes livslånga kulturgärning har
satt och sätter värdefulla spår i bygden.

2012

Täpp Lars Arnesson

Genom stort kunnande och engagemang sprider han kunskap om bygdens kulturhistoria och med sitt nyskapande utifrån
traditionen sätter han Malung-Sälens kommun på kartan. Han visar att det går att leva på landsbygden på 2000-talet
med en fot i det gamla fäbodlivet och en i det moderna samhällets mode och kultur.

2011

Lima motorsällskap

Kultur är ett begrepp som ska användas i vid bemärkelse, där aktiviteter som höjer människors livskvalitet för både gammal och ung,
tjej som kille, bör uppmärksammas. Lima Motorsällskap har en bred motorverksamhet där medlemmar under många år med stort engagemang organiserar både träning och tävling, till glädje för både lokalbefolkning och tillresta. Lima Motorsällskap har många aktiva inom rally, rallycross, folkrace, motorcross, skotercross och enduro. Klubben har bland annat gjort sig känd för att få fram skoterförare i mästarklass och som arrangör av det populära vinterrallyt LBC-Ruschen.

2010

Kultur i Tiomilaskogen

För sin förmåga att engagera och entusiasmera en bygd till att visa sitt kulturarv, samtidigt som nya professionella kulturyttringar
får sin givna plats. Tradition med vision när det fungerar som bäst.

20 Juni 2024