Logotyp för Malung-Sälens kommun

Hembygdsgårdar

Kommunen har fem hembygdsgårdar att besöka.

Olnispagården i Sälen. Foto: Göran Wallin

I en bygd är det viktigt att värna om det lokala kulturarvet, som berättar om framför allt bondesamhällets historia.

Våra hembygdsgårdar

  • Lejsme Pers stuga, Finnmarken
  • Malungs hembygdsgård
  • Västagården i Lima,
  • Olnispagården i Transtrand
  • Rörbäcksnäs hembygdsgård

Se respektive hembygdsgårds sida för att hitta kontaktpersoner, öppettider och program.

Jannesgården

Byggdes på 1870-talet av Jannes Per Jansson som levde mellan år 1848 och år 1926. Här fanns fram till år 1918
Malungs Gästgivargård, som var vida känd.

Kung Oscar II besökte Malung i samband med invigningen av järnvägen år 1892. Kungen förklarade sig mycket nöjd med gästgiveriets rikliga bord, naturligtvis gav det verksamheten gott anseende och bidrog till att många resande sökte sig dit.

2021 öppnade ett café i Jannesgården.

Efter Jannes Pers bortgång, övertogs gården av hans son Ernfrid Arhusiander som levde mellan år 1890 och år 1956.
Han bodde här tillsammans med några av sina syskon. På andra våningen, hade han sin advokatbyrå inrymd. Innan Malung-Sälens kommun förvärvade gården, användes den som fritidsbostad för släkten Arhusiander. Idag utgör Jannesgården ett viktigt kulturarv från en svunnen epok i bygdens historia.

22 Juli 2024