Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kommunens vision

Malung-Sälens kommuns vision talar om var vi är, vart vi ska färdas och bilden av vår framtid tillsammans. 

Malung-Sälens kommun är känd som en ledande turismkommun. Det rika föreningslivet, en byutveckling i framkant och förmågan att arrangera stora evenemang är andra kännetecken.  

Malung-Sälens invånare ska erbjudas ett attraktivt boende och det ska vara spännande att växa upp här. De äldre ska tryggt kunna åldras här och förutsättningarna för att driva och utveckla företag ska vara goda.

För att nå våra mål krävs en ekonomi i balans, samverkan, kompetens, kvalité och hållbarhet. Utmärkande för vår kommun är öppenhet, delaktighet och alla människors lika värde.

Planer och styrdokument styrdokument

Här samlas planer och styrdokument för kommunens verksamheter.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktsplan.pdf 23.4 MB 2013-11-19 16.53
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Verksamhetsplan och Budget 2019-2022.pdf 1.1 MB 2018-10-30 09.31
Verksamhetsplan och Budget 2020-2023.pdf 1.1 MB 2020-07-15 12.41
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Styrmodell för Malung-Sälens kommun.pdf 396.1 kB 2013-12-03 16.17
Målbild_2023_ORIG_NY.pdf 1.2 MB 2020-09-24 11.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan 2018.pdf 38.9 kB 2018-06-13 11.22
Byggnadsnämndens nämndsplan 2012-2014.pdf 93.1 kB 2013-11-19 16.44
Kommunstyrelsens nämndsplan 2017-2019.pdf 125.1 kB 2017-02-02 13.21
Kultur och fritid Nämndsplan 2019.pdf 1.1 MB 2019-12-23 10.37
Nämndsplan för socialnämnden 2017-2018.pdf 642.7 kB 2019-12-23 11.00
Räddningsnämndens nämndsplan 2016-2018.pdf 72.7 kB 2016-08-22 14.34
Valnämndens nämndsplan.pdf 51.9 kB 2013-11-19 16.44
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anvisningar för planeringsprocessen 2020.pdf 86.9 kB 2019-12-23 10.18
Anvisningar för uppföljningsprocessen 2020.pdf 230.6 kB 2019-12-23 10.18
Biblioteksplan 2019-2022.pdf 245.4 kB 2019-03-12 10.37
Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun.pdf 115.8 kB 2016-04-21 09.02
Energi- och klimatplan 2010-2020.pdf 193.9 kB 2014-09-29 11.39
Fastslagen kommunal serviceplan 2019-2022.pdf 238.6 kB 2019-11-19 15.32
Handlingsplan avseende kränkande särbehandling och trakasserier PDF.pdf 346.2 kB 2020-07-08 07.23
Kommunplan för krissituationer, informationsplan.pdf 75.5 kB 2014-09-29 11.39
Kommunplan för krissituationer.pdf 801.7 kB 2014-09-29 11.39
Målbild_2023_ORIG_NY.pdf 1.2 MB 2019-11-22 09.50
VA-plan Malung-Sälens kommun.pdf 5.5 MB 2018-03-07 09.02
Sidan uppdaterad 2020-10-21 av