• Kontakt

Ständiga förbättringar

Malung-Sälens kommun arbetar med att synliggöra och lyfta fram det förbättringsarbete som ständigt pågår i våra verksamheter.

Kommunen har tillsammans med fyra andra kommuner deltagit i ett utvecklingsprojekt som Sveriges kommuner och landsting (SKL) varit initiativtagare till. Vårt deltagande har sin grund i ett av kommunfullmäktgies inriktningsmål som betonar alla medarberes ansvar för ständiga förbättringar av verksamheterna.

Vårt deltagande i projektet har resulterat i att vi nu arbetar mer systematiskt. Vi lär oss att dokumentera förbättringsidéer och genomförda förbättringar. På så sätt kan vi ta vara på alla goda idéer som medarbetarna har på ett strukturerat sätt. Vi kan synliggöra förbättringsarbetet och lära av varandra.

Sidan uppdaterad 2021-07-06 av