Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Årsredovisning

I årsredovisningen sammanfattas hela den kommunala verksamheten för att fullmäktige ska kunna avgöra om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt bra sätt.

Årsredovisningen beskriver hur verksamheterna arbetade under gångna året och hur man uppfyllt de uppsatta målen. Det framgår också hus skattepengarna använts och den största delen går till utbildning, vård och omsorg.

I årsredovisningen finns också kommunens bolag med utfall och verksamhet presenterade.

2019

Årsredovisning 2019.pdfPDF

Redovisningsmodell samt ord och begreppsförklaringarPDF

2018

2017

2016

Sidan uppdaterad 2020-12-08 av