Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Skattesatser

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av skatter.

Kommunalskatten består av två delar: skatt till kommunen och skatt till landstinget.

Skatt till Malung-Sälens kommun

Kommunen beslutar själv hur mycket ​pengar medborgarna ska betala i skatt till kommunen. Kommunfullmäktige tar i november varje år beslut om skattesats för det kommande året. Malung-Sälens kommun har för år 2016 en skattesats på 23,04 kronor per intjänad hundralapp.

Skatt till landstinget​

Landstingsskatten i Dalarna uppgår för år 2016 till 11,16 kronor per intjänad hundralapp.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

​Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

I Lima-Transtrands församling är kyrkoavgiften för 2016 1,77 kronor inklusive begravningsavgiften på 0,43 kronor per intjänad hundralapp.

I Malungs församling är kyrkoavgiften för 2016 1,58 kronor inklusive begravningsavgiften på 0,37 kronor per intjänad hundralapp.

Sidan uppdaterad 2019-05-10 av