• Kontakt

Valnämnden

Valnämnden är en facknämnd som ska genomföra allmänna val och folkomröstningar. 

I valnämndens uppdrag ingår även frågor om likabehandling och demokrati.

Enligt vallagen är kommunen skyldig att ha en valnämnd och på kommunens bekostnad genomföra val till kommunfullmäktige, riksdagen och EU-parlamentet.

Valnämnden ska även genomföra de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. Valnämnden ska se till att allt det praktiska kring ett val fungerar, till exempel att:

• Vallokaler ska finnas och människor ska veta var vallokalen är, både på valdagen och under förtidsröstningen;
• Röstsedlar ska finnas utlagda det ska finnas särskilt utsedda personer som tar emot rösterna;
• Rösterna ska skickas in till dem som räknar dem.

Normalt sammanträder valnämnden bara de år då det är allmänna val eller folkomröstningar.

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. De är även ansvariga för tryckning och distribution av valsedlar, information med mera. Valmyndigheten har även statistik över tidigare val, bland annat valdeltagande och mandatfördelning.

Ronny Larsson (S), ordförande
ronny.larsson@malung-salen.se

Erik Gustafsson (M), vice ordförande
erik.gustafsson@malung-salen.se

Lars Nyman (S)

Ann-Marie Pettersson (S)

Bengt Vickes (C)

Rune Högberg (L)

Mats Larsson (-)

Anna-Maria Busk (V)

Per-Ola Sjödén (LPO)

Annelie Johansson Tauni (S)

Karin Eriksson (S)

Karl Holland (S)

Sven-Olof Halvarsson-Lill (C)

Ulla Matsson (L)

Johannes Jonsson (SD)

Mikael Östling (M)

Lars-Erik Bech (V)

Maritha Eriksson (LPO)

Sidan uppdaterad 2021-10-22 av