Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Socialnämnden

Socialnämnden har nio ledamöter. Nämnden är politiskt vald med en majoritet av (S), (C) och (L). Denna mandatperiod omfattar åren 2019-2022.

Socialnämndens ansvarsområde omfattar bl.a. insatser för äldre och för människor med olika slags funktionshinder. Ansvaret omfattar bl a stöd i eget boende, särskilda boendeformer, hemtjänst, ledsagarservice, dagverksamhet i olika former. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårds- samt rehabiliteringsansvar.

Socialt riktade insatser ingår också i socialnämndens ansvarsområde. Den omfattar enskilda personer, barn och familjer, ekonomiskt bistånd, vård- och behandling för olika typer av missbruk, familjerätt, familjerådgivning, vårdnadsutredningar etc.

Carina Albertsson (S), ordförande
Tel. 0280-186 69
carina.albertsson@malung-salen.se

Brita Sohlin (M), vice ordförande
Tel. 0280-719 23
brita.sohlin@malung-salen.se

Jörgen Norén (S)

Birgitta Örjas(S)

Lena Aune (S)

Birgit Gotthardsdotter Wikström (C)

Jessica Hellström (L)

Kristina Bäckman (M)

Anders Rosén (SD)

Lilian Olsson (S)

Bengt Albertsson (S)

Britta Lindholm-Sethsson (S)

Ann-Mari Pettersson (S)

Jonas Jonsson (C)

Thomas Ericsson (L)

Sören Bjurström (M)

Ulf Andersson (M)

Andreas Möllenberg (SD)


Sidan uppdaterad 2020-01-03 av