• Kontakt

Socialnämnden

Socialnämnden har nio ledamöter. Nämnden är politiskt vald med en majoritet av (S), (C) och (L).

Socialnämndens ansvarsområde omfattar bl.a. insatser för äldre och för människor med funktionshinder. Ansvaret omfattar bl. a. stöd i eget boende, särskilda boendeformer, hemtjänst, ledsagarservice, dagverksamhet i olika former. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårds- samt rehabiliteringsansvar.

Socialt riktade insatser ingår också i socialnämndens ansvarsområde. Den omfattar enskilda personer, barn och familjer, ekonomiskt bistånd, vård- och behandling för olika typer av missbruk, familjerätt, familjerådgivning, vårdnadsutredningar etc.

Carina Albertsson (S), ordförande
Tel. 0280-186 69
carina.albertsson@malung-salen.se

Brita Sohlin (M), vice ordförande
Tel. 070-650 84 14
brita.sohlin@malung-salen.se

Jörgen Norén (S)

Birgitta Örjas (S)

Lena Aune (S)

Birgit Gotthardsdotter Wikström (C)

Jessica Hellström (L)

Kristina Bäckman (M)

Anders Rosén (SD)

Lilian Olsson (S)

Bengt Albertsson (S)

Ida Holland (S)

Ann-Mari Pettersson (S)

Jonas Jonsson (C)

Thomas Ericsson (L)

Sören Bjurström (M)

Ulf Andersson (M)

Andreas Möllenberg (SD)

Sidan uppdaterad 2021-10-22 av