• Kontakt

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska verka för att en god byggnadskultur och att en god stads- och landskapsmiljö upprättas samt svara för miljö- och hälsoskyddet inom kommunen.

Nämnden ska, utöver sin myndighetsutövning, genom råd och information, verka för detta mål och även att miljö- och hälsoskyddet samt livsmedelssäkerheten tillgodoses i kommunen.

Nämnden har ett lagreglerat ansvarsområde som regleras av Plan- och Bygglagen (PBL) och Miljöbalken.

För mandatperioden 2019-2022 består miljö- och stadsbyggnadsnämnden av nio ledamöter och ett arbetsutskott med tre ledamöter. Nämnden delegerar beslut i vissa ärenden av mindre principiell vikt till arbetsutskottet samt även till förvaltningens tjänstemän.

Erik Andersson (C) ordförande
Mobil: 070-603 99 88
erik.andersson@malung-salen.se

Jörgen Lind (M) vice ordförande
Mobil: 070-714 90 50
jorgen.lind@malung-salen.se

Lars-Göran Gustavsson (S)

Ronny Sandin (S)

Lars Nyman (S)

Håkan Oskarsson (S)

Monica Landström (S)

Lars Gudmundsson (M)

Andreas Möllenberg (SD)

Anders Westerlund (C)

Ulf Andersson (M)

Hi Karin Eriksson (S)

Helge Klar (S)

Jan Jespersen (S)

Rolf Karlsson (S)

Lars Henriksson (L)

Sören Bjurström (M)

Andreas Niss (SD)

Sidan uppdaterad 2021-10-22 av