Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden

För mandat perioden 2019-2022 består kultur- och fritidsnämnden av nio ledamöter, som sammanträder ungefär en gång i månaden.
I kultur-och fritidsnämnden ingår biblioteksverksamhet, allmänkulturella verksamheter, lokala föreningslivet, fritidsverksamhet, fritidsgårdar och kulturskola.

Kultur omfattar så mycket! Ett viktigt arbete är rätten till god biblioteksservice - det finns en filial i Sälen och flera utlåningsställen runt om i kommunen, boken kommer-service förser människor, som inte kan besöka biblioteket, med de böcker de önskar låna.
Det finns arbetsplatsbibliotek och böcker att låna i fjällkyrkorna. Det är sång, musik, dans, teater, konst mm. Det är museer och utställningar. Det är att uppleva med alla sinnen och att själv vara kreativ

Kultur-och fritidsnämnden arbeta akrivt att främja det loklala föreningslivet genom samarbete och ekonomiskt stöd i enlighet med gällande policy och riktlinjer samt är ett stöd för studieförbunden,

Fritidsverksamheten omfattar simhall utomhusbassäng , ishall, Jofahallen, fritidsgårdar och kulturskolan.

Martina Elfström (L)​ ordförande
Tel. 0280-181 91
martina.elfstrom@malung-salen.se

Margareta Momqvist (S)

Karl Holland (S)

Mats-Olof Olsson (S)

Monica Landström (S)

Ellinor Svensk (M)

Anders Rosén (SD)

Artem Adylev (S)

Ronny Larsson (S)

Lilian Olsson (S)

Vakant

Torbjörn Korssell (S)

Margareta Steen (C)

Erik Gustafsson (M)

Ås Per Levin (M)

Andreas Möllenberg (SD)

Sidan uppdaterad 2020-05-15 av