• Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden

För mandatperioden 2019-2022 består nämnden av nio ledamöter, som sammanträder ungefär en gång i månaden.
Här ingår biblioteksverksamhet, allmänkulturella verksamheter, lokala föreningslivet, fritidsverksamhet, fritidsgårdar och kulturskola.

Kultur omfattar mycket! Ett viktigt arbete är rätten till god biblioteksservice - det finns en filial i Sälen och flera utlåningsställen runt om i kommunen.
Det finns arbetsplatsbibliotek och böcker att låna i fjällkyrkorna. Det är sång, musik, dans, teater, konst mm. Det är muséer och utställningar. Det är att uppleva med alla sinnen och att själv vara kreativ

Kultur-och fritidsnämnden arbeta aktivt att främja det loklala föreningslivet genom samarbete och ekonomiskt stöd i enlighet med gällande policy och riktlinjer samt är ett stöd för studieförbunden,

Fritidsverksamheten omfattar simhall, utomhusbassäng , ishall, Jofahallen, fritidsgårdar och kulturskolan.

Åsa Hedlöf (S) ordförande

Elenor Svensk (M) vice ordförande

Margareta Momqvist (S)

Torbjörn Korssell (S)

Mats-Olof Olsson (S)

Camilla Nygård Eriksson (S)

Martina Elfström (L)

Erik Gustafsson (M)

Anders Rosén (SD)

Artem Adylev (S)

Ronny Larsson (S)

Lilian Olsson (S)

Bengt Albertsson (S)

Patricia Ivarsson (S)

Margareta Steen (C)

Fredrik Vikman (M)

Ås Per Levin (M)

Andreas Möllenberg (SD)

Sidan uppdaterad 2021-10-22 av