• Kontakt

Barn-och utbildningsnämnden

I nämndens ansvarsområde ingår förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, lärcentrum, fritidshem och integration.

Barn- och utbildningsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare för mandatperioden 2019-2022. Nämnden har ett arbetsutskott som sammanträder fjorton dagar före nämndens sammanträde som är elva gånger per år.

Sofia Söderström (S) ordförande
Tel. 0280-186 66
sofia.soderstrom@malung-salen.se

Erik Gustafsson (M) vice ordförande
Tel. 070-526 48 88
erik.gustafsson@malung-salen.se

Bengt Nilsson (S)

Ulla-Britt Fahlström (S)

Torbjörn Korssell (S)

Agneta Åhs-Sivertsen (C)

Jessica Hellström (L)

Elenor Svensk (M)

Natalie Karelius (SD)

Bo Olsson (S)

Lilian Olsson (S)

Birgitta Örjas (S)

Anneli Johansson Tauni (S)

Tord Bergqvist (C)

Thomas Ericsson (L)

Sören Bjurström (M)

Jörgen Lind (M)

Andreas Niss (SD)

Sidan uppdaterad 2021-10-22 av