Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Barn-och utbildningsnämnden

I barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde ingår förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, lärcentrum, fritidshem och integration.

Barn- och utbildningsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare för mandatperioden 2019-2022. Nämnden har ett arbetsutskott som sammanträder fjorton dagar före nämndens sammanträde som är elva gånger per år.

Sofia Söderström (S) ordförande
Tel. 0280-186 66
sofia.soderstrom@malung-salen.se

Erik Gustafsson (M) vice ordförande
Tel. 070-526 48 88
erik.gustafsson@malung-salen.se

Bengt Nilsson (S)

Ulla-Britt Fahlström (S)

Erik Hansson (S)

Agneta Åhs-Sivertsen (C)

Johan Lisra (L)

Elenor Svensk (M)

Natalie Karelius (SD)

Bo Olsson (S)

Torbjörn Korssell (S)

Birgitta Örjas (S)

Anneli Johansson Tauni (S)

Tord Bergqvist (C)

Jessica Hellström (L)

Sören Bjurström (M)

Jörgen Lind (M)

Andreas Niss (SD)


Sidan uppdaterad 2020-02-26 av