Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Webb-TV

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du kan följa sammanträdet på plats eller på webb-TV.

Fullmäktigesammanträde 2020-06-22. Produktion: TV Malung-Sälen.

 

Det extrainsatta fullmäktigesammanträdet 2020-04-07. Produktion: TV Malung-Sälen.

Webb-TV-sändning från kommunfullmäktige måndagen den 17 februari 2020, klockan 18.30, Orrskogen, Malung. Produktion: TV Malung-Sälen.

Webb-TV-sändning från kommunfullmäktige måndagen den 16 december 2019, klockan 18.30, Orrskogen, Malung. Produktion: TV Malung-Sälen.

Sidan uppdaterad 2020-11-12 av