Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande församling och kan därmed liknas med Sveriges riksdag. Kommunfullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur, som budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utses i samband med de allmänna valen. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun utgörs av 39 mandat, det vill säga 39 ledamöter.
Mandaten för perioden 2018-2022 är fördelade enligt nedan:

Politiskt parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

16

Vänsterpartiet

2

Centerpartiet

3

Moderaterna

8

Liberalerna

2

Landsbygdspartiet
oberoende Malung-Sälen

1

Sverigedemokraterna

4 (totalt 7st varav 3 tomma platser)Sidan uppdaterad 2020-01-07 av