Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kommunfullmäktige

OBS! Fullmäktige 22 februari inställt på grund av för få ärenden. Nästa fullmäktige är den 26 april.

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande grupp, ungefär som Sveriges riksdag. Fullmäktige beslutar i övergripande frågor, t.ex. budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala.

Fullmäktiges ledamöter och ersättare utses i samband med de allmänna valen. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun utgörs av 39 mandat, alltså 39 ledamöter.
Mandaten för perioden 2018-2022 är fördelade enligt nedan:

Politiskt parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

16

Vänsterpartiet

2

Centerpartiet

3

Moderaterna

8

Liberalerna

2

Landsbygdspartiet
oberoende Malung-Sälen

1

Sverigedemokraterna

3 (totalt 7 st varav 4 tomma platser)

Oberonde (politisk vilde)

1


Sidan uppdaterad 2021-02-22 av