Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

På den kommunala anslagstavlan publiceras löpande kungörelser av detaljplaner och protokoll med mera.

 1. Kommunfullmäktige 2021-04-26
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigTitti Hedin Kvick
  DokumentKF 2021-04-26.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunstyrelsen 2021-04-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 25-55
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKS 2021-04-06 §§ 25-55.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Socialnämnden 2021-04-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 30-39
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2021-04-07 §§ 30-39.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kungörelse om granskning - Västra Sälen 8:70
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentVästra Sälen 8:70
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget ca 350 m öster om Sälfjällstorget mellan Fjällvägen och Isvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fristående fritidsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur.

 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 74-115
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2021-03-23 §§ 74-115.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 13-22
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2021-03-23 §§ 13-22.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-31
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 59-63
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2021-03-31 §§ 59-63.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 44-58
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2021-03-24 §§ 44-58.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2020-10-27 av