• Kontakt

Kommunal anslagstavla

På den kommunala anslagstavlan publiceras löpande kungörelser av detaljplaner och protokoll med mera.

 1. Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§166-§175
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareLinda Hjalmarsson Fjeldstad
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2021-10-20 §§ 166-175.pdf Pdf, 54.1 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunstyrelsen 2021-10-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 127-142
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollKS 2021-10-05 §§ 127-142.pdf Pdf, 1.1 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunfullmäktige 2021-10-25
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigSandra Sjöström
  DokumentKF 2021-10-25.pdf Pdf, 6.7 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2021-10-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 121-136
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollMSN 2021-10-07 §§ 121-136.pdf Pdf, 750.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Socialnämnden 2021-10-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 100-116
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareLinda Hjalmarsson Fjeldstad
  Nedladdningsbart protokollSN 2021-10-06 §§100-116.pdf Pdf, 910.2 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Räddningsnämnden 2021-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§37-46
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareLinda Hjalmarsson Fjeldstad
  Nedladdningsbart protokollRN 2021-09-27 §§ 37-46.pdf Pdf, 456.1 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 109-121
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2021-09-29 §§ 109-121.pdf Pdf, 508.4 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 164-165
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareLinda Hjalmarsson Fjeldstad
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2021-10-06 §§ 164-165.pdf Pdf, 50.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsen 2021-10-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§ 126
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollKS 2021-10-05 § 126.pdf Pdf, 1.3 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunfullmäktige 2021-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 79-93
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollKF 2021-09-27 §§ 79-93.pdf Pdf, 1.6 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 272-299
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2021-09-21 §§ 272-299.pdf Pdf, 3.5 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2021-09-17 av