• Kontakt

Föreskrifter, riktlinjer, policys m.m

Den kommunala författningssamlingen innehåller resultat av fullmäktiges beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten. Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också policyer och reglementen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Internkontroll.pdf Pdf, 140.3 kB. 140.3 kB 2021-08-13 10.10
Valnämnden 2020.pdf Pdf, 108.8 kB. 108.8 kB 2020-07-09 11.24
Socialnämnden 2020.pdf Pdf, 143.1 kB. 143.1 kB 2020-07-09 11.24
Räddningsnämnden 2020.pdf Pdf, 110.6 kB. 110.6 kB 2020-07-09 11.24
Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 2020.pdf Pdf, 146.6 kB. 146.6 kB 2020-07-09 11.24
Kultur-och fritidsnämnden 2020.pdf Pdf, 110.3 kB. 110.3 kB 2020-07-09 11.24
ReglementeKommunstyrelsen 2020.pdf Pdf, 160.8 kB. 160.8 kB 2020-07-09 11.24
Barn-och utbildningsnämnden 2020.pdf Pdf, 112.9 kB. 112.9 kB 2020-07-09 11.24
Delegationsordning för trafiknämnden.pdf Pdf, 55.3 kB. 55.3 kB 2018-07-05 08.28
Tillgänglighetsrådet.pdf Pdf, 912.5 kB. 912.5 kB 2018-05-15 15.15
Arkivreglemente för Malung-sälens kommun .pdf Pdf, 12.2 kB. 12.2 kB 2017-09-06 14.57
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf Pdf, 117.7 kB. 117.7 kB 2017-06-16 09.59
Arvodesreglemente.pdf Pdf, 142.1 kB. 142.1 kB 2017-01-05 08.51
Pensionärsrådet.pdf Pdf, 81.2 kB. 81.2 kB 2016-04-26 09.35
Ärendeberedningen.pdf Pdf, 14.2 kB. 14.2 kB 2015-04-07 13.33
Upphandlings-och inköpsreglemente.pdf Pdf, 24 kB. 24 kB 2015-03-12 14.19
Partistöd.pdf Pdf, 12.5 kB. 12.5 kB 2014-11-03 15.33
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 77 kB. 77 kB 2014-09-22 11.18
Revisionsreglemente.pdf Pdf, 44.6 kB. 44.6 kB 2014-01-14 12.51
Snabb Slant.pdf Pdf, 12.3 kB. 12.3 kB 2013-10-17 11.48
Koncernberedningen.pdf Pdf, 37.7 kB. 37.7 kB 2013-10-17 11.48
Överförmyndarnämnden.pdf Pdf, 35.4 kB. 35.4 kB 2013-10-17 11.48
Attestreglemente.pdf Pdf, 39.2 kB. 39.2 kB 2013-10-17 11.48
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsmiljöpolicy.pdf Pdf, 368.8 kB. 368.8 kB 2020-07-08 07.12
Avseende skadligt bruk policy.pdf Pdf, 402 kB. 402 kB 2020-07-08 07.12
Finanspolicy.pdf Pdf, 71.1 kB. 71.1 kB 2013-10-17 11.43
Fordonspolicy.pdf Pdf, 42.9 kB. 42.9 kB 2013-10-17 11.43
Friskvårdspolicy samt friskvårdsförmåner.pdf Pdf, 533.7 kB. 533.7 kB 2020-07-08 07.12
Informationssäkerhetspolicy.pdf Pdf, 45.8 kB. 45.8 kB 2013-10-17 11.43
Kommunikationspolicy.pdf Pdf, 34.7 kB. 34.7 kB 2013-10-17 11.43
Ledarskapspolicy.pdf Pdf, 181.5 kB. 181.5 kB 2013-10-17 11.43
Ägarpolicy för kommunägda bolag.pdf Pdf, 81.3 kB. 81.3 kB 2013-10-17 11.43
Sidan uppdaterad 2021-10-27 av