Logotyp för Malung-Sälens kommun

Press och information

Sofia Söderström (S) intervjuas av SVT Dalarna.

En enhetlig grafisk profilering ger en gemensam identitet åt Malung-Sälens kommun och våra enheter.

Kommunen ska vara en tydlig avsändare vid marknadsföring, infor­mation etc. Vår grafiska profil Pdf, 8.9 MB. gäller för alla enheter och förvaltningar inom kommunen och omfattar alla typer av dokument, annonser och trycksaker etc.

I manualen finns inte regler för alla sammanhang, men den visar de vanligast förekommande tillämpningarna av vår grafiska profil för att andemeningen tydligt skall framgå. Se det som bruksanvisning för att behandla vårt ”varumärke” på ett korrekt sätt.

Logotyp

Logotypen är vårt varumärke och kännetecken och ska alltid finnas med på alla typer av material där Malung-Sälens kommun är avsändare.

Kommunens logotyp finns i flera olika varianter och filformat. Den nedladdningsbara logotypen finns i eps för tryck. Om du vill ha en annan variant är du välkommen att kontakta kommunikationschef frida.liljequist@malung-salen.se.

Ladda ner logotypen:

Olika varianter av logotypen med transparent bakgrund att ladda ned:

Vem får använda kommunens logotyp?

Malung-Sälens kommuns logotyp är i första hand till för kommunen och våra verksamheter. Vi använder den när vi kommunicerar och marknadsför våra tjänster och service till dig som bor och verkar här. Leverantörer och samarbetspartners som samarbetar med oss och där kommunen är med kan också få använda vår logotyp.

Kontakta kommunikationschef frida.liljequist@malung-salen.se för pressbilder

Det är viktigt för oss att ha dialog med kommuninvånarna och för att göra det enklare att kommunicera med oss finns vi på Facebook och Instagram. Ge synpunkter, ställ frågor och få diverse info från kommunen.

Vi finns med på:

Vi jobbar med kommunikationen i organisationen. Frida Liljequist - Malung-Sälens kommun, Amelie Fougstedt - Vamas, Per Nyberg - Malungs Elnät

Malung-Sälens interaktiva broschyr där kommunen presenteras övergripande i helhet, vad vi erbjuder här och vad man kan göra här både under vintern och sommaren.

Kontakt

25 Juli 2024