Logotyp för Malung-Sälens kommun

Omvärldsläget

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Här samlar vi länkar till relevant information.

Prata om kriget med barn och unga: råd från Rädda Barnens psykolog Länk till annan webbplats.

Hur kan jag hjälpa drabbade i Ukraina? Fem tips från Röda Korset Länk till annan webbplats.

Så påverkas Dalarna: Information från Länsstyrelsen Dalarna Länk till annan webbplats.

Kommunens ansvar och vad gör Malung-Sälens kommun?

Vi har bland annat ansvar för ensamkommande barn, ordna evakueringsboende, mat, skolgång samt visst ekonomiskt bistånd. Med anledning av det som händer har kommunen bildat en grupp som jobbar med att bevaka läget och olika sorters beredskapsfrågor som rör kommunen.

Är Malung-Sälens kommun beredda på att ta emot flyktingar från Ukraina?

Vi har vårt kommunala ansvar för flyktingmottagande som vi arbetar med och bevakar givetvis behovet av flyktingmottagande från Ukraina noggrant. Kommer det anvisningar från Migrationsverket kommer vi att kunna agera snabbt och vi har beredskap och kapacitet att ta emot flyktingar, men i vilken omfattning får vi ta ställning till om det blir aktuellt, och då i samverkan med Länsstyrelsen, Region Dalarna, Migrationsverket och andra viktiga aktörer. Det är viktigt med nationell samordning i frågan. I första läget gäller det evakueringsplatser.

Jag vill ta emot flyktingar, vad kan jag göra?

Om du har bostad att erbjuda som privatperson hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer för att se om det finns någonting du kan göra. Migrationsverket har inte möjlighet att förmedla bostäder från privatpersoner eller frivilligorganisationer till dem som behöver boende.

Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet (de som inte kan ordna boende på egen hand).

Desinformation och källkritik

I osäkra tider som dessa är det extra viktigt att vara källkritisk och vaksam på försök till desinformation. Med desinformation avses felaktig eller manipulerad information som sprids avsiktligt i syfte att vilseleda. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

30 Mars 2023