Logotyp för Malung-Sälens kommun

EU-valet för partier

Den här sidan riktar sig till deltagande partier i EU-valet 2024.

Inlämnande och distribuering av valsedlar

Deltagande partier i EU-valet kan lämna partiets valsedlar på kommunkontoret (Lisagatan 34, Malung)
13-14 maj kl 13.00-16.00 för distribuering till röstningslokaler och vallokaler.

Enligt beslut i Valnämnden 2023-11-29 distribuerar valnämnden valsedlar enligt vallagen 8 kap 2 § samt de som är godkända av Länsstyrelsen Dalarna.

Även om valnämnden beslutat att distribuera valsedlarna kan ett parti välja att lämna sina valsedlar direkt till röstningsmottagningsställen. Röstmottagarna ska då ta emot valsedlarna. Valsedlarna ska då lämnas till röstningslokalen och/eller vallokalen tidigast 30 minuter innan lokalerna öppnar.

Av administrativa skäl önskar valkansliet helst att partiets valsedlar lämnas in 13-14 maj på kommunkontoret istället för direkt i lokalerna.

20 Juni 2024