Logotyp för Malung-Sälens kommun

Bolagsordningar och ägardirektiv

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

I ägardirektivet tydliggörs vilja och vision om hur företaget ska utvecklas under de närmaste åren. I ägardirektivet fastställs att ägare, styrelse och vd har samma målbild, värderingar och förväntningar. Det är ett kortfattat gemensamt arbetsdokument som pekar ut företagets riktning.

18 April 2024