Logotyp för Malung-Sälens kommun

Vasaloppsvägen (1024/1025)

Trafikverket ska förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Vasaloppsvägen från Fiskarheden till Oxberg via Evertsberg.

Aktuellt

Vägen mellan Oxberg och Evertsberg är avstängd från måndag 11 mars till början av augusti.

Arbetet med att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Vasaloppsvägen pågår. Nu ska Trafikverket byta trummor, dränera och förstärka vägens kanter på sträckan mellan Oxberg och Evertsberg.

Men det är trångt på sträckan och för att kunna arbeta säkert behöver vägen stängas av för trafikanternas och byggarbetarnas säkerhet.

Läs mer hos Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När vägen är avstängd leds trafiken om via Älvdalen. Karta: Trafikverket

Planerade åtgärder

  • Bärighetsåtgärder längs hela sträckan
  • Kurvrätningar och breddning på delar av sträckan
  • Byte av tre rörbroar och cirka 150 trummor

Sträckan på drygt 5 mil har problem med bärighet, tvära kurvor och sprickbildning. Vägarna är viktiga för besöksnäringen i Sälenfjällen och för skogsindustrin.

På Vasaloppsvägen passerar cirka 490 fordon/dygn på årsbasis. Vägarna har dålig bärighet med sprick- och spårbildning, tvära kurvor och dålig sikt med begränsade omkörningsmöjligheter.

21 Juni 2024