Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Vasaloppsvägen (1024/1025)

Trafikverket planerar att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Vasaloppsvägen från Fiskarheden till Oxberg via Evertsberg.

Sträckan på drygt 5 mil har problem med bärighet, tvära kurvor och sprickbildning. Vägarna är viktiga för besöksnäringen i Sälenfjällen och för skogsindustrin.

På Vasaloppsvägen passerar cirka 490 fordon/dygn på årsbasis. Vägarna har dålig bärighet med sprick- och spårbildning, tvära kurvor och dålig sikt med begränsade omkörningsmöjligheter.

Sidan uppdaterad: 2022-10-12