Logotyp för Malung-Sälens kommun

Byggnation väg 66 Östra Tandö - Bu

Sträckan på väg 66 mellan Östra Tandö och Bu byggs om för att förbättra trafiksäkerheten.

Väg 66 mellan Östra Tandö och Bu rustas upp och byggs om för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Även nya gång- och cykelvägar har byggts längs sträckan.

På Trafikverket kan du hitta mer info om projektet:

9 Februari 2023