Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Byggnation väg 66 Östra Tandö - Bu

Sträckan på väg 66 mellan Östra Tandö och Bu byggs om för att förbättra trafiksäkerheten.

Väg 66 mellan Östra Tandö och Bu rustas delvis upp och byggs om för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Även nya gång- och cykelvägar byggs längs sträckan.

På Trafikverket kan du hitta mer info och hålla dig uppdaterad om projektet:

Karta över den nya vägsträckningen samt planerade åtgärder:

Karta över omledningsväg:

Sidan uppdaterad: 2022-10-12