• Kontakt

Satsning på matematik

Många elever har svårt för matematik. För att råda bot på detta startade för två år sedan Skolverket ett projekt för att förbättra matematikresultaten hos svenska elever.

Sedan i höstas deltar Central-, Lillmon/Malungsfors-, Blomsterbäckens- och Rörbäcksnäs/Sälens skola med 19 lärare i projektet.

Fortbildningen som är webb-baserad bygger på att lärarna läser matematikdidaktiska artiklar och diskuterar dessa vid träffar varje vecka tillsammans med handledare. Dessutom genomför de gemensamt planerade lektioner och utvärderar elevernas lärande.

Under hösten har man i undervisningen valt att satsa på taluppfattning och tals användning samt algebra.

Redan nu märks det resultat av satsningen. Lärarna är mer medvetna om hur man ställer frågor och fångar elevernas tankar vilket lett till att eleverna resonerar mer kring matematik och är mer engagerade på lektionerna.

Skolverket betalar ut ett statsbidrag till de skolor som deltar i Matematiklyftet som väntas pågå fram till år 2016. Det övergripande målet är att Sverige på nationell nivå ska nå bättre resultat i internationella studier och att andelen elever som inte når högre resultat än den lägsta betygsnivån ska halveras samtidigt som de som når den högsta ska bli fler.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad 2014-01-09 av