• Kontakt

Förskoleklassen blir obligatorisk

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen blir obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.
I och med det förlängs skolplikten med ett år och blir tioårig.

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. Regler om ledighet och befrielse från obligatoriska delar av undervisningen gäller då även för barn i förskoleklass.

Läs mer om beslutet:
Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2018-02-23 av