• Kontakt

En skola i toppklass

Malung-Sälens kommun lyfts fram som ett positivt exempel i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) årsrapport Öppna jämförelser för grundskolan. I rapporten redovisas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå för läsåret 2012/13 samt resultaten av en elevenkät som årligen riktas till elever i årskurs 5 och årskurs 8.

SKL:s sammanvägda resultat ger en indikation på hur väl kommunerna lyckas med sitt kunskapsuppdrag. I årets undersökning placerar sig Malung-Sälens kommun på plats 28 i landet.

Som ett komplement till övriga resultatindikatorer presenteras i Öppna jämförelser sju frågor som visar hur eleverna uppfattar skolan och undervisningen. SKL skriver att några kommuner har lyckats med bedriften att återfinnas på topp-20 under samtliga tre år som SKL presenterat de sju frågorna. Det är Malung-Sälen, Mönsterås och Nybro.

Enligt rapporten har dessa tre kommuner ”bra resultat i såväl årskurs 5 som 8. Att många kommuner återkommer på topp-20 år efter år, tyder på att det finns kommuner som är särskilt framgångsrika i sitt arbete med att få eleverna att trivas i skolan och vara nöjda med undervisningen.”

SKL skriver också att man visat att det finns ett positivt samband mellan några av elevfrågorna och kunskapsresultaten på kommunnivå. ”Vi vill i år särskilt lyfta fram kommunerna Malung-Sälen och Värnamo som under de senaste tre åren har haft goda resultat på såväl kunskapsindikatorerna som på elevfrågorna.”

För årskurs fem hamnar Malung-Sälens kommun på plats 5 av de deltagande kommunerna, och plats 11 när det gäller årskurs 8.

SKL skriver också att ”Malung-Sälen har legat på topp-20 samtliga år när det gäller elevfrågorna, samtidigt som de haft en hög ranking när det gäller det sammanvägda kunskapsresultatet. Kommunens egen förklaring till de goda resultaten är att de under en längre tid haft ett stort fokus på värdegrundsfrågorna. Bland annat har de inrättat trygghetsteam som består av både lärare och elever vars uppgift är att diskutera och arbeta aktivt med olika frågor som rör skolmiljön. De goda kunskapsresultaten tror man i Malung-Sälen beror på ett stort engagemang hos både rektorer, lärare och elevhälsa och att de försöker ta tillvara alla möjligheter till kompetenshöjande insatser för lärare.”

”Det är inte alltid lätt att hitta personal så det gäller att vara mån om att satsa på, och behålla lärarna”, säger Torbjörn Martinsson som är förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Malung-Sälens kommun.

Läs hela rapporten här Pdf, öppnas i nytt fönster.

Resultaten i tabellform Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

SvT uppmärksammar undersökningen där Malung-Sälens kommun lyfts fram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2014-04-08 av