• Kontakt

Elever diktar om sommaren

Hur får man elever att skriva naturligt? I samband med en konferens fick Inga-Lill Söderlind, slöjdlärare på Lillmons skola en idé?

Barn skriver för lite med papper och penna, visar undersökningar.

I samband med en konferens fick Inga-Lill Söderlind, slöjdlärare på Lillmons skola en idé?

Hon har en postlåda hemma med adress Liljeholm 12 och den tog hon med till skolan.

Det var bara två veckor kvar till påsk, och hon formulerade nu ett uppdrag till eleverna (årskurs 1-5) för att det skulle kännas naturligt att skriva. Alla som skrev skulle också fått ett personligt svar av henne.

Inga-Lills uppdrag var: Vad är vår för dig?  Skriv en kort berättelse eller en dikt. Postadress: Liljeholm 12 c/o Textilslöjden.

Det vinnande bidraget, som var skrivet av Erik Fransman (årskurs 4), lästes upp av Inga-Lill i samband med skolans påsk-show.

Nästa uppdrag till eleverna löd: Vad är sommar för dig? Den här gången blev postlådan nästan full, och det vinnande bidraget, skrivet av Ingrid Darlin (årskurs 2), lästes upp på skolavslutningen.

Det var frivilligt att delta, men chansen att vinna något gjorde det nog lite roligare plus äran att få det man skrivit uppläst inför hela skolan.

Sidan uppdaterad 2014-06-18 av